Skip to main content

Our Team

Leonidas Perivoliotis

Leonidas Perivoliotis

Physical Oceanographer
Gerasimos Korres

Gerasimos Korres

Physical Oceanographer
Dionysis Ballas

Dionysis Ballas

Electrical Engineer
Constantin Frangoulis

Constantin Frangoulis

Biological Oceanographer
Paris Pagonis

Paris Pagonis

Electrical Engineer
Maria Sotiropoulou

Maria Sotiropoulou

Software Engineer
Spyros Velanas

Spyros Velanas

Electrical Engineer
Manolis Ntoumas

Manolis Ntoumas

Electrical Engineer
Dionysios Emmanouil Pettas

Dionysios Emmanouil Pettas

Engineer
Evi Bourma

Evi Bourma

Physicist
Anna Zacharioudaki

Anna Zacharioudaki

Environmentalist
Alkiviadis Kalampokis

Alkiviadis Kalampokis

Physicist
Margarita Bekiari

Margarita Bekiari

Physical Oceanographer
Michalis Ravdas

Michalis Ravdas

Physical Oceanographer
Dimitra Denaxa

Dimitra Denaxa

Physicist
Sylvia Christodoulaki

Sylvia Christodoulaki

Environmental Scientist
Ioannis Mamoutos

Ioannis Mamoutos

Physical Oceanographer
Antigoni Moira

Antigoni Moira

Software Engineer
Aspasia Mavroudi

Aspasia Mavroudi

Web Developer
Nikos Zisis

Nikos Zisis

Technician
Dimitris Kassis

Dimitris Kassis

Physical Oceanographer
Louisa Giannoudi

Louisa Giannoudi

Chemical Oceanographer / Biotechnologist
Konstantinos Kalkavouras

Konstantinos Kalkavouras

Software Engineer / System Administrator
Michail Iordanis

Michail Iordanis

System Administrator